Популярне

Кому в Україні живеться весело, вольготно: чиновників навчатимуть за кордоном за рахунок міжнародних донорів. Уряд затвердив Положення

Постановою Кабінету Міністрів №1028 затверджено Положення про організацію професійного навчання державних службовців, керівників державних підприємств, установ, організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва.

Положення визначає механізм організації професійного навчання державних службовців міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних службовців та працівників, на яких поширюється дія Закону «Про державну службу», інших державних органів (далі — державні службовці), керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідних міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, яке проводиться (повністю або частково) в Україні та за кордоном за рахунок міжнародної технічної допомоги як однієї з форм міжнародного співробітництва, що надається Україні на підставі міжнародних договорів іноземною державою, урядом та уповноваженим урядом іноземної держави органом або організацією, іноземним муніципальним органом або міжнародною організацією, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України (далі — партнери з розвитку), або інших форм міжнародного співробітництва в порядку, визначеному законодавством.

Професійне навчання проводиться шляхом підготовки, підвищення кваліфікації, стажування, участі у заходах з обміну досвідом тощо.

Міністерства, інші державні органи подають щороку до 1 лютого НАДС інформацію щодо потреб і пріоритетних напрямів професійного навчання за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва за формою згідно з додатком 1 для її узагальнення та подання до 1 березня Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Секретаріат КМУ як координатор діяльності, пов’язаної із залученням міжнародної технічної допомоги, ознайомлює партнерів з розвитку з потребами і пріоритетними напрямами професійного навчання.

Секретаріат КМУ та НАДС отримують від партнерів з розвитку інформацію про можливості професійного навчання.

НАДС надсилає зазначену інформацію органам державної влади, іншим державним органам, а також розміщує її на офіційному вебсайті НАДС і вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями».

Органи державної влади, інші державні органи визначають кандидатури державних службовців, керівників державних підприємств, установ, організацій для проходження професійного навчання за кордоном за рахунок міжнародної технічної допомоги або інших форм міжнародного співробітництва за кожною окремою програмою професійного навчання з урахуванням:

поданої ними відповідно до пункту 3 цього Положення інформації;

стратегічних цілей і завдань органу державної влади, іншого державного органу;

строків подання пропозицій щодо кандидатур;

рівня володіння державними службовцями, керівниками державних підприємств, установ, організацій іноземними мовами та інших вимог партнерів з розвитку (у разі потреби).

НАДС після надходження пропозицій щодо кандидатур від органів державної влади, інших державних органів формує списки кандидатур для проходження професійного навчання за кордоном за рахунок міжнародної технічної допомоги або інших форм міжнародного співробітництва.

Списки кандидатур для проходження професійного навчання за кордоном за рахунок міжнародної технічної допомоги НАДС подає партнеру з розвитку у визначений таким партнером строк, а за рахунок інших форм міжнародного співробітництва — організації або установі іноземної держави у визначений такою організацією або установою строк.