Популярне

Зарплати очільників комунальних підприємств — не таємниця

Активіст Дмитро Браславський надіслав запит до Слов‘янської міської військово-цивільної адміністрації і запитав, скільки у жовтні отримали керівники комунальних підприємств КП «Керуюча компанія «ЖЕК №4», КП «Контора похоронного обслуговування», КП «АТП 052814», КП «Словміськводоканал». «Якщо вам здається, що ці комунальні підприємства погано працюють, то варто поглянути на зарплати їхніх керівників», — каже Дмитро Браславський, тож намір був оцінити раціональність витрати бюджетних коштів на подібний менеджмент.

Активіст отримав відмову: мовляв, керівники вищезгаданих підприємств отримують заробітну плату не з міського чи державного бюджету, тож і інформація про обсяги — конфіденційна.

Спроби заявити, що саме зарплати – це гроші від господарської діяльності, а не з бюджету, тому це конфіденційна інформація, є досить типовим формулюванням з боку регіональних КП. Однак Господарський кодекс і закон «Про доступ до публічної інформації» мають іншу позицію, ніж місцеві чиновники.

 «Доступ до інформації про діяльність комунальних підприємств надає можливість громадськості контролювати законність та обґрунтованість рішень органів місцевого самоврядування щодо їх створення та діяльності, необхідності їх фінансування, належного виконання такими підприємствами визначених для них завдань, дотримання ними законодавства України, належне, цільове, не надмірне, в визначених законодавством України межах, використання грошових коштів, майна, яке є комунальною власністю», — зазначає медіаюристка ГО «Платформа прав людини» Ольга Вдовенко.

Вона нагадує, що «структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням» є тією інформацією про комунальні підприємства, яка не просто має бути надана у відповідь на запит, але і періодично оприлюднюватись, відповідно до положень Господарського кодексу.

Тож відповідь Дмитру Браславському була неправомірною відмовою і може бути оскаржена у адміністративному суді або до Уповноваженого з прав людини.

Окрім заробітків керівників КП, можна поцікавитись ще й таким:

— цілі діяльності комунального підприємства;

— квартальна, річна фінансова звітність КП за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;

— аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради КП (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством;

— статут КП у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;

— біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника КП (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);

— біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) КП (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради КП є незалежним;

— річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) КП;

— структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради КП, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;

— рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо КП;

— опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КП, та заходи щодо управління такими ризиками;

— відомості про договори, учасником яких є КП, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»;

— інформація про операції та зобов’язання КП з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання КП (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

Вказаний перелік інформації, яка є суспільно необхідною та розпорядником якої можуть бути комунальні підприємства, не є вичерпним. Це лише підказка для запитувачів, які аспекти цілком можна проконтролювати, скриставшись законом «Про доступ до публічної інформації».